Extreme Car Makeover

!!! Vi beklagar att v�r hemsidan inte �r riktigt klar �n !!!

Texten mm �r uppe tillf�lligt  och ber om er f�rst�else.

Extreme Car Makeover �r ett snabbv�xande f�retag med m�nga �rs erfarenhet
och kunskap inom professionell bilv�rd. V�r kunskap och erfarenhet kommer
fr�n st�ndiga och professionella utbildningar, m�ng�rig erfarenhet samt v�r
stora k�nsla f�r arbetet. Det �r detta som �r den stora framg�ngen bakom
Extreme Car Makeover.

V�r envishet och h�ga ambition att str�va efter n�jda kunder, bra service och
goda resultat oavsett privat- eller f�retags kund, har hj�lpt oss att skapa ett
gott och v�lk�nt rykte under alla dessa �r.
Vi p� Extreme Car Makeover har med god omsorg och mycket noggranna tester valt
ut de absolut b�sta produkterna som finns p� marknaden.

Vi l�mnar alltid garanti p� utf�rt arbete.
Nyheter:


� 2012-09-11: Ny hemsida! Hemsidan �r under ombyggnad och kommer successivt f�rb�ttras inom den n�rmsta framtiden!